Grønn/grå stær øker blant ungdom

stråling skader synet

I følge statistikk fra Landsstyret for helse og velferd, øker antall pasienter i alderen 0-49 år som har blitt behandlet for grønn og grå stær eller synshemming, inkludert blindhet. Antallet pasienter under 50 år med grønn stær er doblet de siste syv årene. Økningen har falt sammen med den økende bruken av digitale skjermer og trådløs teknologi. Forskning har vist at det blå lyset fra skjermer så vel som mikrobølgestråling fra mobiler og skjermer skader øynene.

Strålevernstiftelsen har produsert statistikk fra Statens helsetilsyn over antall pasienter i alderen 0-49 år som ble behandlet for grønn stær (glaukom), grå stær eller synshemming / blindhet fra 2001 (da registeret startet) og til 2017. Selv om forekomsten av grønn stær skal være uvanlig ved 50-årsalderen, øker antall pasienter, som også gjelder for grå stær og pasienter med blindhet, selv med hensyn til befolkningsøkningen (per 100 000 innbyggere). Det er bemerkelsesverdig at diagnosen ”grå stær i høyere alder” også øker blant yngre under 50 år, ifølge tall fra Statens helse- og velferdsstyre.

 

5420 pasienter med grønn grå stær under 50 år ble behandlet i poliklinisk pleie i 2017, noe som er en økning på 98% siden 2010 og 250% siden 2001 da registeret startet.

1474 pasienter under 50 år med “grå stær i høyere alder” 2017 ble behandlet i poliklinikk i 2017, en økning på 34% siden 2010 og 150% siden 2001.

2145 pasienter under 50 år med diagnosen “andre former for grå stær” ble behandlet i poliklinisk pleie i 2017, en økning på 31% siden 2010 og 100% siden 2001.

1345 pasienter under 50 år ble behandlet i 2017 for synshemming eller blindhet, en økning på 85% siden 2010 og 169% siden 2001.

 

 

Høy datamaskinbruk knyttet til økt risiko for grønn stær
I 2004 rapporterte japanske forskere resultatene fra en undersøkelse av ansatte som jobbet hos store japanske selskaper som indikerte at intensiv databruk var knyttet til økt risiko for grønn stær. 

Blått lys og innvirkning på øyet
Det blå lyset som sendes ut fra skjermer i både smartmobiler og datamaskiner, har en skadelig effekt på øyet i følge forskning og øker risikoen for såkalt "aldersrelatert makulær degenerasjon", dvs. for tidlig aldring av øyet. Makuladegenerasjon fører til nedsatt synsskarphet, og rammer vanligvis eldre mennesker. Symptomer kan komme raskt, men den vanligste formen for makuladegenerasjon er en langsom progresjon, med en gradvis forverring av synsskarpheten.

Forskere fra Toledo University, USA fant at det blå lyset fra skjermene utløser øyreaksjoner som får fotoreseptorceller i netthinnen til å dø.

Grå stær
Mikrobølgestråling fra mobiler og trådløst tilkoblede datamaskiner har også en skadelig effekt på øyet. I følge den amerikanske forskeren Robert O. Becker har det vist seg siden 1940-tallet at dyr som ble utsatt for lavere nivåer enn de som forårsaker oppvarming (såkalt ikke-termisk) fikk grå stær 42 dager senere. Det gjeldende regelverket i Norge og Sverige for mikrobølgestråling er fortsatt basert på forestillingen om at såkalte ikke-termiske effekter ikke kan oppstå og derfor bare beskytter mot umiddelbare, akutte effekter av såkalte termiske effekter, da strålingen er så intens at den forårsaker oppvarming, og dermed forårsaker umiddelbar skade. 

Videre på 1970-tallet viste flere studier at kronisk eksponering for mikrobølgestråling forårsaket grå stær og fortsatte på 1980-tallet for å vise at mikrobølgestråling får linsen til å eldes tidligere. (Nilsson, M: Helserisiko for mobiltelefon, 2010)

I 2005 viste israelske forskere at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner skader øyelinsen. Forskerne skriver i den vitenskapelige artikkelen at det ble sett skader på grunn av mikrobølgestråling fra mobiler i hver parameter som ble undersøkt. De så begge at den optiske skarpheten ble dårligere og at det dukket opp små bobler på linsen. Noen skader var irreversible og kom seg ikke etter at eksponeringen opphørte. De konkluderer med at mobilstråling kan forårsake grå stær:

"Oppsummert viser vår studie de skadelige effektene av høyfrekvent mikrobølgestråling på den intakte linsen og viser at den optiske skaden kan gjenvinnes. Imidlertid antyder dataene at mer eksponering for mikrobølgeovn kan forårsake kumulativ skade og kan føre til grå stær. ”

Forskere fra Sveits har også observert at kalver født i nærheten av mobilmaster har en unormalt høy forekomst av grå stær, og at nivået av oksidativt stress i øyelinsene var relatert til strålingsnivået fra de mobilmastene.