Synsproblemer

  • Grønn/grå stær øker blant ungdom

    I følge statistikk fra Landsstyret for helse og velferd, øker antall pasienter i alderen 0-49 år som har blitt behandlet for grønn og grå stær eller synshemming, inkludert blindhet. Antallet pasienter under 50 år med grønn stær er doblet de siste syv årene. Økningen har falt sammen med den økende bruken av digitale skjermer og trådløs teknologi. Forskning har vist at det blå lyset fra skjermer så vel som mikrobølgestråling fra mobiler og skjermer skader øynene.