Grander Kretsløp Vannbehandler 1"

Grander Kretsløp Vannbehandler 1"

Vanlig pris
36.100,00 kr
Salgspris
36.100,00 kr
ink mva

Kretsløp vannbehandlere benyttes i varme og kjølekretsløp

Egner seg for vannbårenvarme,  lukkede kjølesystemer eller varmesystemer. Gir bedre inneklima ved bruk i vannbåren varmeanlegg. Fordelen er at man bl.a. trenger mindre energi til å varme opp vannet. Det blir ingen bakterie eller algevekst eller korrosjon. Innsparinger i industrien er vesentlig. Gir deg revitalisert, strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen. Veldokumentert effekt og stor helsegevinst for både planter, dyr og mennesker. Grander prosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake til en høyere ordnet tilstand, noe som gjør vannet mer stabilt og forsterker vannets selvrensende egenskaper. Grander vannbehandler for lukkede varme og kjølesystemer. Denne enheten kommer med 1" rørgjenger

Varmtvannsvitalisering Ved montering av Grander vannvitalisering i kretsløp for  varme blir vannet i kretsløpet revitalisert. Bæredyktighet, livlighet og vannets selvrensings egenskaper blir brakt tilbake til vannet. Dette fører til at tekniske problemer i installasjoner reduseres betraktelig eller opphører fullstendig i løpet av noen måneder.  Vannet blir stort sett luktfritt, klart og nøytralt.  

Kjølekretsløp i industrien. Til tross for tilsetning av bakterie hemmende kjemikalier har mange problemer med bakterievekst, korrosjon og nedsatt kjøleegenskaper. Installasjon av Grander vannvitaliserings enhet kan føre til en radikal forbedring og frem for alt stabilisering av kjølevannets mikrobiologiske kvalitet. Dette igjen fører til vesentlig mindre behov for kjemikalier og tilsetningsstoffer.  

Gir mange fordeler i og med at alt vannet i anlegget blir restrukturert.

  • Mindre energi for oppvarming av  vannet
  • Ingen sediment oppbygging
  • Ingen bakterievekst
  • Løser opp kalkbelegg
  • Ingen vedlikehold av enhet

Tekniske data Grander  1″

Inngående rørgjenge: 1″
Maks vanntrykk: 20 bar
Driftstemperatur: 1-95 C
Vekt: 4 kg

Mål Høyde 210 mm Bredde 95 mm Dybde  95 mm

Grander vannbehandlingsenheter er godkjent av , TUV, SV-GW, VA

Enhetene er produsert av rustfritt stål V2A

5 års garanti