GARDASIL vaksinen øker faren for kreft med 44,6% hos kvinner som allerede er eksponert for HPV 

 

Oktober 11, 2019

Forfatter Robert F. Kennedy, jr.

18. september i år var det en debatt i Spectrum TV, hvor Kaisers sjef for pediatri, Dr. Robert Riewerts, hevdet at Gardasil vaksinen har eliminert livmorhalskreft i Australia. Dette er usant.... Gardasil øker faktisk risikoen for livmorhalskreft med skremmende 44,6% blant kvinner som har blitt utsatt for HPV-infeksjon før vaksinering.

 

Lysbilde 1: Tabell 17 fra Mercks egne kliniske studier.

Tabellen viser at Gardasil faktisk øker risikoen for livmorhalskreft med hele 44,6% blant kvinner som ble utsatt for HPV-infeksjon før vaksinering. Hvis noen kritiserer deg for ikke å ville bruke Gardasil vaksinen, kan du slå opp “Gardasil Vaccine Insert” på mobilen for å se alle bivirkningene og vise dem denne tabellen. [Fra original BLA. Studie 013 CSR. Tabell 11-88, side. 636]

 

Lysbilde 2: 34% av barn i alderen 2-10 år har HPV-infeksjon på grunn av ikke-seksuell overføring.

Disse dataene viser at nesten HALVPARTEN AV ALLE KVINNER HAR VÆRT UTSATT FOR EKSPONERING AV HPV - med 38% som ble utsatt før de var 10 år. (Noe som gir dem en økning i utviklingen av kreft hvis de tar HPV-vaksine.) , 29 (3): 228-233, juni 2016.]

 

Lysbilde 3: Resultatene av pap-test før perioden før vaksinasjon.

Pap-testene var årsaken til den dramatiske nedgangen i livmorhalskreft før introduksjonen av Gardasil vaksinen i fire land. I perioden 1989-2007 falt forekomsten av invasiv livmorhalskreft kontinuerlig i alle land hvor pap testing ble foretatt.

... en dramatisk reversering i den nedadgående trenden etter introduksjonen av HPV-vaksine (Gardasil)

Lysbildene 4-8 viser en dramatisk reversering i den nedadgående trenden etter introduksjonen av HPV-vaksinen (Gardasil). Onkolog Dr. Gerard Delepine, hans kone Dr. Nicole Delepine, også lege, og et team av forskere tegnet disse grafene fra offentlig tilgjengelige helsedata.

 

Lysbilde 4: Livmorhalskreft øker i Australia etter introduksjon av vaksine.

Forskning sporer økningen i livmorhalskreft i Australia etter Gardasil vaksinens introduksjon.

 

Lysbilde 5: Livmorhalskreft økning i Sverige etter HPV-vaksinekampanjen.

Den samme trenden som i Australia sees i Sverige. Forekomsten av invasiv kreft gikk opp fra 2011, to år etter vaksinasjons kampanjen. [Graf utgitt av Nordcan 2019 05 29.]

 

Lysbilde 6: Livmorhalskreft økning i Norge etter HPV-vaksinekampanje.

Norges forskning viser et lignende mønster som Sverige og Storbritannia. [Graf utgitt av Nordcan 2019 05 29.]

 

Lysbilde 7: Økning i livmorhalskreft i Storbritannia etter  HPV-vaksinasjonsprogrammet.

Storbritannia viser også et lignende mønster. I den vaksinerte aldersgruppen økte forekomsten av kreft i 2011, tre år etter kampanjestart. [Grafikk fra Cancer Research UK]

 

Lysbilde 8: Trender med forekomst av invasiv livmorhalskreft i Frankrike de første årene med vaksinasjon.

Frankrike har lavt forbruk av Gardasil vaksinen og er det eneste av disse nasjonene der livmorhalskreft fortsetter å avta. [Graf fra International Agency for Research on Cancer, Verdens helseorganisasjon.]

Sammenhengen mellom Gardasil-vaksinen og økning i livmorhalskreft er et statistisk fakta og bare det - en sammenheng - ikke bevis på årsakssammenheng. 

Bare seriøs vitenskap og forskning- ikke sensur eller trakassering - kan svare oss på om og hvorfor HPV vaksinen kan forårsake en økning i livmorhalskreft. La oss be sosiale medier om å stoppe promoteringen av Pharma sin propaganda og sensurere en åpen debatt om vaksiner. La oss kreve at Pharmas talspersoner støtter deres påstander med vitenskap.