EMF Elektromagnetisk stråling

Når du ser på bildene her så er du nok ganske sikker på hvilket barn som gjør det mest skadelige? Men sannheten vil nok sjokkere de fleste om de bare tar seg tid til å undersøke litt, tør du det?

EMF er helseskadelig til tross for at du sikkert har hørt noe annet.

Du kan hverken se, lukte eller høre det, men du er i øyeblikket omgitt av en tett stråletåke fra ulike innretninger som sender ut elektromagnetisk stråling. All denne strålingen skader levnende organismer. Hvor mye har strålingen økt siden 1900 tallet og spesielt fra 1980-90 tallet når trådløse innretninger og mobiltelefoner først gjorde sin entre? Har det noen betydning i forhold til den naturlige bakgrunnstrålingen mennesker, dyr og planter frem til da i millioner av år har utviklet seg og tilpasset seg å leve med?

Gjennomsnittlige strålingsnivåer i bystrøk og klasserom med WI/FI ligger nå i området 1 til 100 milliwatt per kvadratmeter, noe som representerer en økning på 100.000.000.000.000.000 ganger (1017 ganger) eksponering de siste 100 årene og en million ganger økning de siste 30 årene. Dette forsøker mange å skjule og dysse ned, ingen vil snakke høyt om dette. Men ha dette i bakhodet når noen forsøker å overbevise deg om at litt stråling spiller da ingen rolle for helsen. Strålingen vi omgir oss med har blitt så tett og kompakt at om du tar den tynneste blyant som finnes og fargelegger hver bølgepuls så ville du ikke sett noen ting, alt ville blitt kull sort.

Dette er et omfattende emne, så det går ikke an å få med alt her. Men jeg håper at det du får høre om her er nok informasjon til å gi deg noe å tenke på og innhente mer informasjon om. Dette med EMF er noe av det aller viktigste du må sette deg inn i raskt, og omgående begynne å gjøre tiltak i forhold til dersom du er interessert i en sykdomsfri tilværelse og god helse. Det finnes vel knapt ord som er dekkende for viktigheten og alvorlighetsgraden i dette. Det gjelder ikke bare din helse, det gjelder i enda større grad helsen til barn og kommende generasjoner også dyr, insekter og planter.

En av grunnene til at dette er svært alvorlig er at EMF gir uopprettelige og permanente skader på bl.a. DNA og gener. Med tanke på alle barn som utsettes for store mengder EMF i dagens samfunn vil dette ende i tragedie ifølge forskere og eksperter over hele verden.

Andelen mennesker som henvender seg til oss relatert til helseproblemer som følge av stråling har økt markant de siste 10 årene, men i den siste tiden med statens tvangsinstallering av såkalte smarte strømmålere har det eskalert voldsomt. Situasjonen nå er vel nesten hva som kan kalles unntakstilstand, tusenvis av mennesker rapporterer om ubehag eller alvorlige helseproblemer som følge av disse strømmålerne. Titusener har også engasjert seg i kampen mot disse her i Norge. Hvorfor hører du ikke om dette i nyhetene?

Det er vanskelig å vite hvor jeg skal begynne for å forsøke å forklare og belyse dette med stråling og helseutfordringer. Det er mye å sette seg inn i for å se helheten. Men det er ganske enkelt å få verifisert en del svært viktige ting. Aller først er det viktig å forsøke å belyse dette med strålegrenser. De fleste har vel hørt at alt utstyr i Norge er helt trygge i bruk siden strålingsnivåene er innenfor de rammer som er satt av Statens strålevern, du og barna er derfor helt trygge. Dette blir vi fortalt av ulike statlige og offentlige organer, politikere, leger, og strømselskaper i forhold til smartstrømmålere. Kommuneansatte garanterer også at strålingsnivåer på skoler og barnehager er innenfor de fastsatte grenseverdiene satt av staten.

Produsenter av mobiltelefoner og annet utstyr går derimot ikke god for at produktene ikke gir skader. De har sikret seg juridisk mot søksmål fra forbrukere, så det er litt rart med alle disse andre som sier at produktene er trygge til tross for at produsentene selv hevder noe annet i sine bruksanvisninger?

Når staten svikter
Vi liker å tro at vi har et statlig organ som er spesialister på dette med stråling og som passer på at utstyr ikke stråler mer enn de fastsatte verdiene. Vi kan derfor være sikre på at vi ikke utsettes for noe som skader oss. Alt som selges i Norge er nøye testet og godkjent, det ville vel ikke være lov å selge ting som stråler mer enn de fastsatte grensene? Dessverre er nok dette så langt fra sannheten som det går å komme. Det tar ikke lang tid å finne ut av dette om du setter av noen kvelder og studerer litt.
Husk at en skal ikke lengre en ca 40-50 år tilbake i tid for røyking ble ansett som sunt av staten, leger anbefalte også gravide å røyke for å få lavere fødselsvekt. Det er de samme instanser som nå sier at stråling ikke er skadelig, tenk litt på det.

En av de groveste og kanskje mest fatale feil som er gjort i Norge i nyere tider er i forhold til Statens strålevern og de retningslinjer som er satt i Norge for hva som er ansett som trygge grenseverdier for EMF. Vi har ingen spesialister eller forskermiljøer som kan veilede staten i forhold til dette med elektromagnetisk stråling her i Norge. Statens strålevern har derfor valgt å forholde seg til en privat stiftelse som kalles ICNIRP – International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, når det kommer til retningslinjer for stråling.

I skriv fra ICNIRP står det bl.a. følgene. Det kan sendes 9.000.000 μW/m2 inn i en plastdukke
 fylt med vann før strålingen begynner å varme opp vannet. Så dette er maks grense for oppvarming av væske i vev, slik som kroppens vann og blod. De tester altså kun med tanke på oppvarming. Det er ikke gjort noen andre tester i forhold til om stråling kan gi skader på celler i biologisk liv ved lavere strålingsverdier. Denne grenseverdien er kun ment som en teknisk verdi i forhold til kommunikasjon mellom antenner, og skal i følge ICNIRP, IKKE brukes som retningslinje eller sikkerhetsmargin når det kommer til strålingsverdier som mennesker utsettes for.

Verdien viser hva som regnes som akutt, det vil si eksponering kun en gang. Den tar ikke høyde for langtidseffekter. Med andre ord, den tar høyde for at du utsettes for dette én gang og aldri mer for resten av livet. Til tross for at ICNIRP sier at dette IKKE skal brukes som en retningslinje for sikker eksponering, så har norske myndigheter valgt å bruke nettopp dette som sikkerhetsmargin!

Det er mange debatter angående dette rundt om i verden, og flere forskere og grupperinger stiller spørsmål om hvorfor myndigheter i flere land har valgt å bruke denne verdien som en sikkerhetsmargin.

 

Her er ordrett hva Professor Paolo Vecchia, tidligere formann i ICNIRP sa på spørsmål om grenseverdien for akutt oppvarming som staten benytter som sikkerhetsmargin."The FCC/ICNIRP "guidelines" are purely technical recommendations, they only refer to acute exposures, and they are only about thermal effects - they are calculated using fluid-filled plastic dolls.

 

Så hva tenker du nå? Du sitter kanskje på jobben omgitt av ulike innretninger som stråler. Du har kanskje levert barna i barnehage eller skole, der de i dette øyeblikk sitter i et rom og utsettes for strålingsnivåer som er skyhøyt over det anbefalte, og er klasset kategori b2 kreftfremkallende av WHO. Det er ikke mange som vet eller tenker over det du akkurat nå fikk vite.

Vil du lære mer om dette kan du ta vårt gratis online kurs om stråling. Der finner du mange nyttige tips for å begrense skadevirkningene av stråling. Det er viktig inntil staten tar til fornuft og reduserer strålenivåene her ned til verdier som ikke gir kreft og andre alvorlige sykdommer.

www.poweredbynature.as