Trygg desinfeksjon Oxyl-Pro

Regular price
Utsolgt
Salgspris
0,00 kr
ink mva

OXYL-Pro er det eneste produktet på markedet som har dokumentert beskyttelse mot korona!

Oxyl-Pro er unikt ved å være verdens mest bærekraftige, effektive og målrettede desinfeksjonsmiddel. Produktet eliminerer virus, bakterier, sopp og andre mikroorganismer ved oksidasjon, og viktigst av alt – produktet fjerner også deres biologiske vekstområder, noe som sikrer langtidsvirkning. Oxyl-Pro tar knekken på såkalte kappekledde virus, som forårsaker COVID-19.

Oxyl-Pro® kan dermed erstatte andre typer desinfiseringsmidler, som er basert på alkohol og etanol-syrer, disse gir ofte tørr hud, allergiske reaksjoner, brannskade, miljøskade, og har minimalt bruksområde og ingen langtidsvirkning.

Produktet egner seg derfor perfekt i skoler, barnehager, butikker etc. Det er helt sikkert i bruk og gir ingen bi virkninger eller potensielle helseskader slik som andre desinfeksjonsmidler.

Full effekt – uten farlige restprodukter
Oxyl-Pro® er 100% bærekraftig, og restproduktene er kun vann og oksygen. 

– Det gjør at middelet kan brukes og slippes ut hvor som helst. Oxyl-Pro brukes i dag i drikkevannsystemer for å bekjempe blant annet legionella og listeriose. Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant kan brukes helt uten bekymring for noen form for helsefare.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er testet og funnet effektivt på følgende ISO-standarder:

  • NS-EN 14476:2013+A2:2019 Virusaktivitet
  • NS-EN 1276 Baktericidaktivitet
  • NS-EN 1650 Fungicidaktivitet

 
Oxyl-Pro® har den anerkjente sertifiseringen under NSF/ANSI 60 for drikkevann. Dette beviser at produktet ikke har noen skadelige biprodukter fra bruk. Oxyl-Pro® har blitt testet for effekt mot flere bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer. Herunder kappekledde virus, Salmonella, Legionella, Polio, Adeno, Campylobacter, Stafylokokker, E. coli, E. coli (som håndvask), Pseudomomas, Cancica albicans og Listeriose.

NSF-sertifiseringen gjelder i 163 land, og Oxyl-Pro® er det eneste Biocid-produktet i verden uten heftelser (with no claims).  

Samarbeidsavtale med FN

Oxyl-Pro® er et universalmiddel som kan brukes på veldig mange områder: Alle typer rør- og vvs-systemer, i bassenganlegg, på båter, i forbindelse med fiskeoppdrett, brakkvann/bakterieinfisert vann, i produksjon av isbiter, på hoteller, kyllingoppdrett, sykehus m.m. De siste månedene har forurenset drikkevann vært et alvorlig problem flere steder i landet. Med Oxyl-Pro® er det mulig å løse disse problemene. På grunn av deres unike løsning har Oxyl-Clean nylig signert en samarbeidsavtale med FN til å delta i deres program for smarte og bærekraftige byer (U4SSC).

Oxyl-Pro eller Sprit/Etanol? 
Oxyl-Pro® Hånd og overflate desinfeksjon er testet og funnet effektivt på følgende ISO-standarder: 

• NS-EN 14476:2013+A2:2019 Virusaktivitet 
• NS-EN 1276 Baktericidaktivitet 
• NS-EN 1650 Fungicidaktivitet 
• Desinfeksjonsmidlet Oxyl-Pro® eliminerer alle bakterier og virus 
• Dokumentert effekt mot koronavirus og alle kappekledde virus 
• Ingen tørre hender eller allergiske reaksjoner 
• Ingen brannfare siden det ikke inneholder sprit/etanol 
• Lukt eller farge - og ingen farlige biprodukter
* Universalt produkt som kan brukes overalt; hud og materiell
* Oxyl-Clean har inngått samarbeid med FN pga bærekraftig prod.

Sprit/Etanol 
• 0 spesifikk dokumentasjon på koronavirus /kappekledde virus 
• Tørre hender, må bruke håndkrem i tillegg 
• Kan være allergifremkallende 
• Brannfarlig 
• Lukter 
• Inneholder farlige biprodukter 
• Kan ikke brukes universalt 
* Når spriten fordunser er man like usikret for ny smitte