Omega 3-6 fettsyrebalansetest

Omega 3-6 fettsyrebalanse test

Vanlig pris
990,00 kr
Salgspris
990,00 kr
ink mva

Måling av din fettsyrebalanse:
Omega Analyse måler 26 fettsyrer som utgjør mer enn 99 % av dine totale fettsyrer i kroppen. Testen er utformet som en praktisk selvtest hvor blodprøven sendes inn per post ved hjelp av vedlagt test-kit. Ut fra testresultatene får man en bedre forståelse av egen ernæring i forhold til fysiologiske aspekter og helse, blant annet:

  • Omega-6/3-forholdet: Gir en indikasjon på betennelsesnivået i kroppen. Et høyt omega-6/3-forhold kan være ugunstig i forhold til flere betennelsesproblemer inkludert reumatiske lidelser.
  • Omega-3-indeks: Måler nivået av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Flere studier bekrefter en positiv relasjon på hjerte-karlidelser ved en omega-3-indeks over 8%.
  • Industriell transfettandel: Et høy andel industrielle fettsyrer i kroppen er forbundet med negative helseeffekter.

Individuelle testresultater vil være tilgjengelig på www.holcon.no ca. 1-2 uker etter innsendelse av blodprøven.  Blodprøven analyseres etter kravene til kvalitet og kompetanse iht. DIN ISO 15189.

Omega-3 kosttilskudd uten virkning?
Fettsyre-analyser av mer enn 200.000 mennesker i Europa viser at mer enn 80% av befolkningen har et underskudd av omega-3 selv om 75% av alle nordmenn tar omega-3 eller tran som kosttilskudd. Dette kan forklares ved at:

  • Mange omega-3 produkter hjelper ikke virkelig, som regel som følge av for lav dosering. I tillegg må det stilles spørsmålstegn med konsentrerte produkter som gjerne fokuserer på de to fettsyrene EPA og DHA, mens en naturlig fiskeolje fra en fet fisk består av ca. 50 fettsyrer.
  • Utstrakt bruk av omega-6-rike planteoljer direkte i matvareproduksjon, men også indirekte som komponenter i kraftfôr til dyr og oppdrettsfisk.

Ved hjelp av San Omega Analyse kan man måle sitt individuelle omega-behov. Analysen vil også avdekke effekten (eller mangelen av denne) av et omega-3 kosttilskudd. Skal du ta fettsyrebalanse hjemmetesten må du ta den før du begynner å bruke San-Omega 3 oljen.
San Omega-3 er utviklet av en nordmann: Vegard Holum. Du kan finne hans foredrag her. Mer produktinformasjon om alle San produktene finner du her.